• Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
  Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
 • Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
  Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
 • Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo
  Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo
 • Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering
  Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering

Eksportfinans ASA

Eksportfinans har vært en nær partner for norsk eksportindustri i over 50 år og forvalter en solid portefølje med både statsstøttede og markedsbaserte eksportkreditter. Porteføljen er finansiert gjennom obligasjons- og sertifikatutstedelser i de internasjonale kapitalmarkedene. Organisasjonen består av dyktige medarbeidere som forvalter disse porteføljene ved hjelp av avanserte risikostyringssystemer.

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01
  Fax: +47 22 01 22 02

  Org.no: 816 521 432

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart

 • Bli oppdatert