Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav fem er representanter fra eierbankene eller representanter fra norsk industri valgt av aksjonærene. En representant velges også av og blant de ansatte. Det er også valgt en observatør til styret av og blant de ansatte.

Sigurd Carlsen

Sigurd Carlsen

(født 1959) er styreleder siden 2014 og medlem av styret siden 2012, og leder av godtgjørelsesutvalget. Han er chief risk officer i Nordea Bank Abp, Norwegian Branch, og har hatt ulike ledende stillinger i Nordea siden han ble ansatt i 1986. Carlsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of International Management fra Thunderbird School of Global Management (tidligere American Graduate School of International Management) i Arizona, USA.


Christian Berg

Christian Berg

(født 1969) er nestleder i styret siden 2014 og medlem av styret siden 2011, og medlem av styrets revisjonsutvalg og risikoutvalg. Han er group CFO i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA fra 2016. Han kom fra stillingen som senior partner i HitecVision AS. Frem til januar 2012 var han administrerende direktør i Hafslund ASA. Før det var han økonomidirektør i selskapet fra 2001, etter å ha vært leder av group financial investments. Han har tidligere erfaring fra PwC og investeringsselskapet Brothers AS. Berg er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen.


Bjørn Berg

Bjørn Berg

(født 1957) er styremedlem siden 2014 og leder av revisjonsutvalget og risikoutvalget. Han kommer fra DNB Bank ASA hvor han er Senior Vice President og blant annet har hatt forvaltningsansvaret for bankens eierposisjon i Eksportfinans. Han har hatt ulike ledende stillinger innen finans siden 1986, og har tidligere arbeidserfaring som revisor. Bjørn Berg har en MBA fra University of Wisconsin og en CPA fra norske School of Economics and Business Administration ( NHH ) i Bergen.


Toril Eidesvik

Toril Eidesvik

(født 1968) ble valgt inn som styremedlem i april 2017. Hun er også medlem av godtgjørelsesutvalget. Hun er CEO i TTS Group ASA, og har omfattende erfaring fra internasjonal shipping og finans blant annet gjennom stillingene som CEO i EMS Seven Seas ASA og Green Reefers ASA. Eidesvik har også arbeidet i Caiano-gruppen og vært advokat i konsernjuridisk avdeling i Sparebanken NOR og i advokatfirmaet Simonsen Musæus. Hun har også bred styreerfaring, og har blant annet sittet i Eksportfinans’ representantskap fra 2006-2013. Eidesvik er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.


Marianne Bergmann Røren

Marianne Bergmann Røren

(født 1968) er styremedlem siden oktober 2017. Hun er COO innen Corporate & Institutions i Danske Bank, med ansvar for internasjonale enheter, forretningsutvikling, middle office og risiko. Hun har hatt flere ledende stillinger i banken siden hun ble ansatt i 2007. Før det jobbet hun i advokatbyråene Thommessen, Wiersholm og Arthur Andersen samt som rådgiver i Finanstilsynet. Røren er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.


Rune Helgeland

Rune Helgeland

(født 1968) er styremedlem siden 2013 og medlem av godtgjørelsesutvalget. Han er valgt av og blant de ansatte i Eksportfinans. Helgeland kom til Eksportfinans som systemansvarlig i 2001 og er siden mai 2015 sjef for IT. Han har internasjonal erfaring fra de finansielle softwarehusene FIS (da SunGard) og SimCorp. Helgeland har en Bachelor i samfunnsøkonomi og en MBA i finans fra Drexel University i Pennsylvania, USA, i tillegg til en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Ole Anders Næss

Ole Anders Næss

(født 1979) er ansattevalgt observatør i styret siden 2016 og tillitsvalgt i Eksportfinans. Han ble ansatt i 2007, og har siden arbeidet i Back Office, Risk Management, Funding og jobber nå som Head of Treasury. Han har en bachelor-grad i Business Administration og en master-grad i Financial Economics fra BI Norwegian Business School.


Pål Jensen

(født 1964) er vara for det ansattevalgte styremedlem, Rune Helgeland. Han ble ansatt i Eksportfinans i 1994, og har en bachelor-grad i Business Administration fra Handelshøyskolen BI.


 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01
  Fax: +47 22 01 22 02

  Org.no: 816 521 432

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart