Regnskapsrapporter

Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Inntil 25. april 2017, registrerte også selskapet Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet). 

Siste rapporter:

 EF Annual Report 2018 Cover   Cover Eksportfinans Q3 2018 Report   Eksportfinans 20-F 2014 Cover

 

Du kan bestille papirversjonen av års- og kvartalsrapporten ved å sende en e-post til mail@eksportfinans.no.

 

Nøkkeltall *

   2018  2017
Netto renteinntekter NOK 133 mill NOK 191 mill
Resultat for perioden NOK 71 mill NOK (254) mill
Totalresultat NOK 118 mill NOK (261) mill
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 19,2 mrd NOK 22,4 mrd
Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 113,9 % 94,2 %
Leverage ratio 32,5 % 31,1 %
Valutakurs NOK/USD 8,6885 7,2050

*) Merk at ikke alle tallene er sammenlignbare i 2018 og 2017 som følge av innføringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018. Se årsrapporten for nærmere informasjon. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01
  Fax: +47 22 01 22 02

  Org.no: 816 521 432

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart